ممکن است بسیاری از خوانندگان یا علاقمندان مباحث شبکه موفق نشده باشند یا موفق نشوند که نمای ظاهری بسیاری از تجهیزات شبکه را ببینند و بدانند که ادواتی که دربارهٔ آنها صحبت می‌شود از حیث ظاهر چگونه هستند. راهنمای تصویری تجهیزات شبکه در راستای پاسخ گویی به همین نیاز آماده شده است. این تجهیزات را در سه گروه تجهیزات غیر فعال passive، تجهیزات فعالactiv، و سایر تجهیزات آورده‌ایم.

فایل(های) الحاقی

راهنمای تصویری تجهیزات شبکه rahnamaye tasvirie tajhizate shabake.pdf 1,370 KB application/pdf