در حدود هقتصد سال پیش دیداری میان دو شخصیت صورت گرفت که یکی از آن دو، از شهرت علمی و روحانی رسمی کاملاً برخوردار بوده و دیگر تا آن روز در پردهٔ ابهام و گمنامی می‌زیسته است.<br /> شخصی که در آن موقع از شهرت چشم‌گیر برخوردار بود، مولانا جلال‌الدین محمد است که از اوایل جوانی همراه پدرش به آسیای صغیر مهاجرت نموده در قونیه اقامت گزیده بود. شخصیت دیگر شمس‌الدین تبریزی است که پس از دیدار با مولانا به‌عنوان عامل انقلاب عمیق روانی وی. در طول تاریخ معارف هفتصد سال به این طرف ثبت گردیده. این دیدار حتدثه‌ای بس شگفت بود که بعدها دو مسأله‌ٔ بسیار با اهمیت را در روان‌شناسی مطرح می‌نمایند...

فایل(های) الحاقی

مولوی و جهان‌بینی Molawi va jahanbini.pdf 1,506 KB application/pdf