بخش یک: مقدمات هک<br /> جلسهٔ اول<br /> ترمینولوژی (اصطلاح شناسی)<br /> هکر کیست؟<br /> هکر کسی است که با سیستم‌های کامپیوتری آشناست و می‌تواند با روش‌هایی خاص (بدون اجازه) وارد آن‌ها شود. این انسان می‌تواند خوب یا بد باشد.<br /> سوال: یک هکر از چه راهی وارد سیستم می‌شود؟<br /> از راه شبکه!!!<br /> باید توجه کنید که هر سیستم کامپیوتری (به عبارت بهتر هر سیستم عامل) به هر حال کار تعدادی انسان است و حتماً دارای تعدادی bug ( خطاهایی که بعد از ارائهٔ محصول به بازار به تدریج کشف می‌شوند) خواهند بود. بعد از اینکه یک باگ مشخص شد شرکت‌ها نرم افزارهایی را به سرعت و در عرض چند ساعت ایجاد می‌کنند تا مشکل حل شود. این‌ها را patch می‌گویند و بعد، مدیران شبکه webmasters در عرض چند روز یا چند سال اینها را دانلود می‌کنند...

فایل(های) الحاقی

آموزش قدم به قدم هک amoozeshe ghadam be ghadame hack.pdf 672 KB application/pdf