بعد از آشنایی با پراکسی در مقالهٔ ”پراکسی سرور“ در این مقاله به این مطلب می‌پردازیم که از دیدگاه امنیتی پراکسی چیست و چه چیزی نیست. از چه نوع حملاتی جلوگیری می‌کند و به مشخصات بعضی انواع پراکسی پرداخته می‌شود. البنه قبل از پرداختن به پراکسی به عنوان ابزار امنیتی، بیشتر با فیلتر ها آشنا خواهیم شد.<br /> پراکسی چیست؟<br /> در دنیای امنیت شبکه افراد از پراکسی برای خیلی چیزها استفاده می‌کنند، اما عموماً پراکسی ابزار است که بسته‌های دیتای اینترنتی را در مسیر دریافت می‌کند، آن دیتا را می‌سنجند و عملیاتی برای سیستم مقصد آن دیتا انجام می‌دهند...

فایل(های) الحاقی

کاربرد پراکسی در شبکه karborde proxy dar shabake.pdf 500 KB application/pdf