تصاویر کاریکاتوری را به شرح زیر بسازید:<br /> ۱. برنامهٔ super goo را نصب کنید.<br /> ۲. برنامه را باز کرده و یکی از آن دو محیط بالا آمده را انتخاب کنید.<br /> ۳. هنگامی که موس بر روی تصویرمی‌رود به شکل دایره در می‌آید.<br /> ۴. دکمهٔ open file را انتخاب کنید تا تصویر شخصی که می‌خواهید کاریکاتور آن را بسازید وارد برنامه نماید.<br /> دو ردیف دکمه مثل دانه‌های تسبیح در کنار هم و در سمت چپ برنامه قرار دارند، بر روی ردیف دوم کلیک کنید تا دکمه ها ضمن درشت شدن گرد تصویر قرار بگیرند...

فایل(های) الحاقی

ساخت کاریکاتور و یا تصاویر کاریکاتوری sakhte karikator ya tasavire karikatori.pdf 933 KB application/pdf