مقدمه<br /> امروزه حفاظت از کالاهای نرم افزاری و جلوگیری از تکثیر غیر قانونی اهمیت خاصی پیدا کرده است. مادهٔ اولیهٔ تولید نرم افزار، زمان، دانش و سرمایه پدید آورندگان نرم افزار است. با هزینه‌ای ناچیز می‌توان نرم افزار تولید شده را به تعداد بیشماری تکثیر کرد. دولت‌ها با وضع قوانین کپی رایت نرم افزاری سعی در حفظ حق پدیدآورندگان نرم افزار و جلوگیری از تکثیر غیر قانونی آن دارند با وجود این حتی در کشورهایی که این قانون وجود دارد نیز آمار تکثیر غیر قانونی نرم افزار بسیار بالاست. به صورت مثال در آ»مان حدود ۸۷ درصد نرم افزارها به صورت غیر مجاز کپی می‌شوند از این رو تولید کنندگان نرم افزار اقدام به قفل گذاری نرم افزارهای خود می‌کنند.

فایل(های) الحاقی

راهنمای قفل نرم افزاری شتاب rahnamaye ghofle narm afzarie shetab.pdf 715 KB application/pdf