موفقیت در جست و جو با نشانه گداری فایل‌ها<br /> فرض کنید برای انجام امور اداری خود باید روی تعداد زیادی از اسناد کار کنید. ممکن است در بسیاری از اوقات فراموش کنید که اسناد را در کدام قسمت ذخیره کرده اید، پس باید از موتور جست و جوگر ویندوز خود برای یافتن اسناد مورد نظر استفاده کنید. اما مشکل اصلی وقتی است که نام آن اسناد را نیز فراموش کرده باشید، در این صورت پیدا کردن فایل مورد نظر بسیار دشوار خواهد بود. حتماً این سناریو برای بسیاری از شما به کررات اتفاق افتاده باشد و در این موارد عموماً به دنبال کلمات یا عناوینی کلیدی هستید تا فایل مورد نظرتان را پیدا کنید...

فایل(های) الحاقی

آموزش amoozesh.pdf 95 KB application/pdf