این کتاب در واقع حاصل تجربهٔ مؤلف در بهبودی رتبهٔ سایت‌های بسیاری است که هیجان و اضطراب آن را هنوز هم به خاطر دارد و همچنین تصحیح و تکمیل شدهٔ متن پایاین نامهٔ فارق التحصیلی نام برده در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر است. از پایان نامهٔ اشاره شده با عنوان شناسایی الگوریتم گوگل در رده بندی سایت‌ها در مهر ماه ۱۳۸۱ دفاع شده است. مقاله‌ای از این پروژه در کنفرانس بین المللی IFAC در کشور هلند ارائه شده است. <br /> در این کتاب علاوه بر بررسی مفاهیم و پارامتر های مورد توجه موتورهای جستجو گر شما می‌توانید گام به گام با فعالیت‌هایی که در این دنیای پر هیجان صورت می‌گیرد همراه باشید و...

فایل(های) الحاقی

یک یا دوهزار و یک؟ yek ya 2001.pdf 2,478 KB application/pdf