۱. شب قدر<br /> ۲. در دل آخر شب<br /> ۳. بعد از نمازهای فرضیه<br /> ۴. بین اذان و اقامه<br /> ۵. پاسی از هر شب<br /> ۶. هنگام اذان برای نمازهای فرضیه<br /> ۷. هنگام بارش باران...

فایل(های) الحاقی

زمان و حالات و جاهائی که دعا قبول می‌شود zaman va jahae ke doa ghabol mishavad.pdf 32 KB application/pdf