۱. اساس و پایه: یکی از حالات طبیعی نوع بشر که از قدیمی‌ترین زمان‌ها وجود داشته و بعد از این هم موجود خواهد بود حس ”غریت“ و ”رشک“ است.<br /> غیرت یعنی عدم رضایت از اینکه کسی دیگر از آنچه حق ماست بدون اعتنا کردن به ما بهره‌مند گردد. رشک هم شبیه به این است و آن نوعی از حسد است، یعنی دیگری دارای چیز یا چیزهائی باشد که ممکن بود یا هست که ما دارای آن چیز باشیم.<br /> از آنجا که غالب مخاصمات و منازعات در دنیا بر سر همین حالت پیدا شده و می‌شود، پیغمبران و حکما برای تخفیف دادن به این آلام نفسانی یعنی از میان بردن رشک و غیرت یا حسد و طمع، که حد افراط آن است آمده و کتاب‌ها آورده‌اند...

فایل(های) الحاقی

دورنمای تصوف در ایران dornamaye tasavof dar iran.pdf 42 KB application/pdf