آن مرد سه گونه خط نوشتی <br /> یکی او خواندی لا غیر<br /> یکی هم او خواندی و هم غیر<br /> یکی نه او خواندی و نه غیر<br /> و آن خط سوم منم<br /> شمس تبریز<br /> در ابتدا پرسش من این است: انسان اصیل چگونه انسانی است؟ آیا انسان اصیل یک اصطلاح بسیار عام از انسان فرهنگ مدار، هستی مدار، و یا ارزش مدار است؟ آیا هر انسانی اصالت خود را سال‌ها به دنبال نمی‌کشد؟ آیا...

فایل(های) الحاقی

در اتوبوس‌های این شهر چه می‌گذرد؟ dar ootooboos haye in shahr che migozarad.pdf 61 KB application/pdf