فروشندگان براى کالاهاى خود نياز به تهيه برچسب دارند. برچسب کالا مى‌تواند از تکه‌هاى کوچک کاغذ چسبيده به کالا تا نمودارهاى پيچيده‌اى که قسمتى از بسته‌بندى کالا است، متغير باشد. برچسب مى‌تواند فقط حاوى علامت تجارى کالا يا اطلاعات بس متنوع‌ترى باشد. در مواردى نيز حتى اگر فروشند‌ه‌اى تمايل به استفاده از برچسب ساده داشته باشد ممکن است قانون او را ملزم نمايد اطلاعات بيشترى را ارائه کند.يک برچسب وظايف مختلفى برعهده دارد و اين فروشنده است که بايد درباره نقشى که براى برچسب قائل مى‌شود، تصميم بگيرد. برچسب بايد حداقل سبب شناسايى کالا يا علامت تجارى آن شود. ممکن است وظيفه درجه‌بندى کالا به برچسب واگذار شود. برچسب ممکن است مواردى را درباره کالا شرح دهد. اهم اين موارد عبارتند از نام سازنده، محل ساخت، زمان ساخت، محتويات و نحوه استفاده ايمن و سرانجام اين‌که، ممکن است با استفاده از طرح‌هاى زيبا وظيفهٔ تبليغ کالا به برچسب محول شده باشد.


استفاده از برچسب همچنين مستلزم رعايت ملاحظات قانونى است. بعضى از برچسب‌ها سبب گمراهى مشتريان مى‌شوند. بعضى از آنها به‌درستى گوياى اجزاى مهم تشکيل‌دهنده کالا نيستند يا فاقد پيش‌آگاهى‌هاى مورد نياز درباره رعايت اصولى ايمنى هستند.


اخيراً ارائه بعضى از اطلاعات در برچسب الزامى شده است، از آن جمله هستند: قيمت‌گذارى واحد، کد قيمت واحد کالا را به يک مقياس استاندارد نشان مى‌دهد؛ تاريخ شروع، که مدت زمان اعتبار مصرف کالا در قفسه فروشگاه را نشان مى‌دهد و اطلاعات غذايي، که ارزش غذايى کالا را نشان مى‌دهد. فروشندگان بايد اطمينان کامل حاصل کنند که برچسب‌هاى آنها حاوى تمام اطلاعات مورد نياز هست.