انتخاب نام تجاري، نياز به دقت فراوانى دارد. يک نام مناسب مى‌تواند نقش مهمى در موفقيت يک کالا ايفا کند. اکثر شرکت‌هاى بزرگ بازاريابي، براى انتخاب نام تجارى براى کالا، از روش‌هاى ويژه‌اى استفاده مى‌کنند. انتخاب بهترين نام تجارى براى کالا وظيفه دشوارى است. براى انتخاب نام تجاري، بايد کالا و مزاياى آن، بازار هدف و خط‌مشى‌هاى بازاريابى مربوط به کالا را دقيقاً مورد بررسى قرار داد.