مزيت‌هاى منطقه

۱. نزديکى به شهرهاى بندرى و صنعتى خرمشهر و آبادان که استفاده کامل از کليه امکانات اين شهرهاى بزرگ را فراهم مى‌کند.


۲. نزديک‌ترين منطقه آزاد به مرکز تهران.


۳. نزديک‌ترين منطقه آزاد به کشورهاى کويت - عراق - ترکيه - آذربايجان - ارمنستان و گرجستان.


۴. اتصال به راه‌آهن سراسرى که کوتاه‌ترين مسير را به کشورهاى آسياى ميانه فراهم مى‌کند.


۵. اتصال و دسترسى به آب‌هاى بين‌المللى از طريق آبراه‌هاى بزرگ کارون و بهمن‌شير و نزديکى به بندر خرمشهر به فاصله ۶ کيلومتر و بندر امام به فاصله ۹۰ کيلومتر از طريق راه‌آهن، جاده و آبراهه.


۶. نزديکى به فرودگاه بين‌المللى آبادان که هم‌اکنون با بيش از ده‌ها پرواز هفتگى به تهران و ساير شهرهاى ايران و کشورهاى خارجى يکى از فرودگاه‌هاى مجهز کشور مى‌باشد.


۷. دسترسى به نيروى انساني، مصالح ساختماني، ارتباطات و ... ارزان و مناسب.


۸. وجود مواد اوليه جهت توليد از قبيل نفت، گاز، مواد پتروشيمي، فولاد، فرآورده‌هاى کشاورزى و ... در استان خوزستان.


۹. سوخت‌هاى ارزان، آب شيرين فراوان جهت توليد و آشاميدن، برق مناسب و فراوان.


۱۰. مناسب‌ترين مسير به کشورهاى حاشيه خليج فارس و جهان جهت ترانزيت کالاهاى بين‌المللي، انتقال و دپو محصولات مواد اوليه و لوازم خانگي.


۱۱. وجود فرهنگ، بازرگانى و خدمات بندرى به دليل قدمت بندر خرمشهر و پالايشگاه آبادان و شناخت جهانى از موقعيت دو شهر مذکور، همچنين وجود نيروهاى تخصصى مناسب در اين زمينه‌ها.


شايان توجه است اين مزايا و ديگر شاخص‌ها که ذکر آن در اين نوشتار نمى‌گنجد هر صاحب سرمايه و مال‌انديشى را مقيد مى‌سازد که در اين منطقه سرمايه‌گذارى بدون دغدغه‌اى را انجام دهد.

مزيت‌هاى قانونى

با توجه به مصوبات شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳/ک مورخ ۲۳/۳/۷۴ و ۰۲۱۷۳/ت ۱۶۰۰۳ مورخ ۴/۱۰/۷۴ هيئت محترم وزيران مزيت‌هاى ذيل در امر توليد و انبار در مناطق ويژه قابل ذکر مى‌باشد.


۱. کليه کالاهائى که براى توليد يا ارائه خدمات مورد نياز منطقه از خارج به منطقه وارد مى‌شود از پرداخت سود بازرگانى معاف خواهند بود.


۲. در صورتى‌که پردازش کالاهاى وارد شده به منطقه به ميزانى باشد که موجب تغيير تعرفه گمرکى کالاهاى مذکور شود. ميزان سود بازرگانى به کالاهاى فوق براى ورود به ساير نقاط کشور تنها معادل سود بازرگانى مواد اوليه و قطعات وارداتى به کار رفته در آن محاسبه و دريافت خواهد شد.


۳. واردات درصدى از کالاهاى توليد شده در مناطق آزاد تجارى و صنعتى معادل نسبتى از مجموع ارزش افزوده و مواد قطعات داخلى به کار رفته به قيمت کل کالاهاى توليدي، بدون هرگونه محدوديتى مجاز است و علاوه بر عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، مشمول شرط غيرمجاز و مجاز مشروط نيز نيست.


روش اجرائى محاسبه درصد مجاز ورود کالاهاى موضوع بند (۱) اين تصويب‌نامه به شرح ذيل است:


خارج کشور به مناطق آزاد - قيمت محصول توليدى / قيمت محصول توليدى


۴. نقل و انتقال ارز به هر شکل بين مناطق و ساير کشورها و همچنين دريافت انواع تسهيلات اعتبارى آزاد است (آئين‌نامه اجرائى عمليات پولى بانکى در مناطق آزاد تجارى - صنعتى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران).