آفتاب

آموزش نرم افزار simapro و فرآیند انجام پروژه های LCA

آموزش نرم افزار simapro و فرآیند انجام پروژه های LCA
آموزش نرم افزار simapro و فرآیند انجام پروژه های LCA
آموزش نرم افزارهای ارزیابی چرخه حیات آموزش نرم افزار سیماپرو آموزش فرآیند LCA آماده مشاوره و مشارکت در پروژه ها

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۳۶۷۸۰۲۸۹۶

فاخر

17 ، 763 ،

mfakher@ut.ac.ir