آفتاب

همه امور مالی و مالیاتی خود را به ما بسپارید

همه امور مالی و مالیاتی خود را به ما بسپارید
همه امور مالی و مالیاتی خود را به ما بسپارید
با 25 سال تجربه در ارائه کلیه خدمات مالی و مالیاتی : بستن حسابها ، تهیه و ارسال اطهارنامه های مالیاتی (عملکرد و ارزش افزوده) ، گزارش فصلی و تحریر دفاتر قانونی ، تهیه صورتهای مالی و گزارشات بانکی

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۱-۴۴۸۱۱۲۷۶

مینا خلیلی

17 ، 763 ،

M.KHALILI43@Yahoo.com