آفتاب

تدریس آنلاین تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی

تدریس آنلاین تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی
تدریس آنلاین تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی
تدریس خصوصی تحقیق در عملیات / پژوهش عملیاتی آنلاین تدریس خصوصی انلاین تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی ویژه دانشجویان مهندسی صنایع و سیستم با گرایشهای مختلف - مدیریت با گرایشهای مختلف - ریاضی مباحثی که در این درس بر اساس نیاز شما عزیزان ارایه میگردد : -مبانی ریاضی و جبر خطی -مدلسازی و مفاهیم اولیه -حل هندسی و فضای احتیاج - چند وجهی ها ، جهت ها و شعاعها - سیمپلکس simplex - متغیر های مصنوعی ، دور افتادگی و ایست - دوالیتی / دوگان / ثانویه - سیمپلکس تجدید نظر شده - تحلیل حساسیت - مفاهیم شبکه - حمل و نقل - تخصیص - ماکزیمم جریان - کوتاهترین مسیر - برنامه ریزی خطی با متغیر های صحیح - برنامه ریزی صفر و یک - برنامه ریزی غیر خطی - برنامه ریزی پویا - نظریه بازیها و .... محل تدریس : دانشگاه تهران - منزل دانشجو . شماره تماس : 09126951019 مهندس وارسته

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۲۶۹۵۱۰۱۹

وارسته

17 ، 763 ، تهران

f.v.a2014@gmail.com