آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اکسید روی ترکیبی است که از آن به‌عنوان یک قارچ کُش، ضدعفونی کنندهٔ بذور و منبع عنصر روی در تغذیهٔ دام استفاده می‌شود


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
اکسید روی ترکیبی است که از آن به‌عنوان یک قارچ کُش، ضدعفونی کنندهٔ بذور و منبع عنصر روی در تغذیهٔ دام استفاده می‌شود

واژه انگلیسی
Zinc ocide

توضیحات
zno