آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زانیکیاسه


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
زانیکیاسه

واژه انگلیسی
Zanichelliaceae

توضیحات
گیاهانی هستند آبزی، غوطه‌ور در آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیرین یا شور، با برگ‌های متناوب، متقابل یا فراهم و صاف، برگ‌های یکجنسی در گرزن‌های جانبی یا به‌صورت منفرد؛ گلپوش پیاله‌ای شکل یا فلسی شکل یا بدون گلپوش، ۱ تا ۳ پرچم، ۱ تا ۹ برچه، تخمدان فوقانی یا برهنه، کلالهٔ حجیم یا ۲ تا ۴ لُبی، یک تخمک آویخته و میوهٔ ناشکوفا و پایه‌دار. دارای انتشار وسیع.