آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زایلوز، گزیلور، قند چوب


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
زایلوز، گزیلور، قند چوب

واژه انگلیسی
Xylose.c۵h۱۰o۵

توضیحات
نوعی قند متبلور پنج کربنه و غیرقابل تخمیر از دستهٔ پنتوزها که به‌طور وسیع در مواد گیاهی؛ مثل، چوب افرا، چوب گیلاس، کاه، پوستهٔ بادام‌زمینئ یافت میِ‌شود. این قند یکی از فراوانترین قندهای موجود در جهان است. اما به‌عنوان منبع انرژی برای بدن اهمیت چندانی ندارد. در طبیعت زایلو بدون شکل آزاد یافت نمی‌شود، بلکه به‌صورت پلُی ساکارید یا پولیمر زایلوز وجود دارد. مصرف الکل شیرین مزهٔ زایلوز که زایلیتول نام دارد در بعضی رژیم‌های غذائی انسانی از نظر ادارهٔ دارو و غذای امریکا بلامانع است. Wood sugar