یك خشكبار فروشی دیروز در خیابان ولی‌عصر دچار حریق شد.

ماموران ایستگاه ۶۴ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران با اطلاع از این حادثه به محل وقوع آن در حوالی پارك وی اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، ماموران سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران با لوله‌های آب پر فشار حریق را اطفا كردند.

كارشناسان آتش‌نشانی احتمال می‌دهند اتصالی در سیم كشی غیر استاندارد مربوط به هواكش و روشنایی سبب این آتش سوزی شده است.