آفتاب

سرمایه گزاری و خرید زمین و ایران اکسواکس برای مشارکت در اجرای رویداد تهرانتفاهم‌نامه اولیه بین شورای تجاری روسیه و ایران ‌و‌ مدیر عامل هلدیگ آنتاراس و مدیر عامل هفت شرکت روسی با منطقه ویژه اقتصادی شهر ری در محورهای سرمایه گزاری وخرید زمین و ایران اکسواکس برای مشارکت در اجرای رویداد تهران

پایگاه خبری ویژه خبر : دانیال سجودی دبیر کل رویداد ایران اسکوکواکس در گفت وگو با خبرنگار در خاظهار داشت: با توجه به جلسه ای که برقرار شد تفاهم نامه ای با رئیس شورای تجاری روسیه و ایران و رئیس رویداد ایران اسکوکواکس و هیات های عامل منطقه ویژه اقتصادی ری صورت گرفت و مقرر گردید هیات روسی برای خرید زمین در منطقه ویژه خرید فوری انجام دهد.

وی با احداث بانک فرامرزی اشاره کرد و گفت: حضور تجار و صنعتگران کسب و کار روسیه و حضور بانک های خصوصی در خصوص احداث بانک فرامرزی صورت خواهد گرفت .

دانیال سجودی تصریح کرد: تداوم و شکل گیری یک تجارت منظم در یک منطقه ویژه اقتصادی از جمله دستاورد مهم این نشست بود.
وبگردی