آفتاب

ملاحظاتی جدی درباره نامه اعترافی وزیر کشور به رئیس جمهور

ملاحظاتی جدی درباره نامه اعترافی وزیر کشور به رئیس جمهور

گفته های نیمه صریح رئیس کمیسیون آموزش مجلس که محرمانه بودن گزارش مدرک کردان در مجلس را نشانهای بر صحت برای اخبار درباره جعلی بودن آن دانسته بود توسط خود کردان و طی نامه ای به رئیس جمهور تایید شد.

کد N447343

وبگردی