آفتاب

لطفی قطعه ای در مدح رسول اکرم(ص) می سازد

لطفی قطعه ای در مدح رسول اکرم(ص) می سازد

«محمدرضا لطفی»، آهنگساز و نوازنده برجسته تار می گوید، ساخت قطعه ای در مدح پیامبراکرم(ص) در دلش وجود دارد و بعد از آماده شدن شرایط آن را می سازد.

کد N379629

وبگردی