آفتاب

جمال میرصادقی رمان "دندان گرگ" را به ارشاد سپرد

جمال میرصادقی رمان "دندان گرگ" را به ارشاد سپرد

جمال میرصادقی که به تازگی رمان "دختری با ریسمان نقره ای" را منتشر کرده، قصد دارد "دندان گرگ" را هم به چاپ برساند. او پیشتر بواسطه دشواری های اخذ مجوز این رمان را نزد خود نگه داشته بود.

کد N327521

وبگردی