آفتاب

نانسی عجرم تهدید به ذبح شد

نانسی عجرم تهدید به ذبح شد

مدیر برنامه نانسی عجرم گفته است از این تهدیدها نمی ترسیم و نانسی در هر کشوری که طرفدارانش، و کسی که به صدای او گوش دهد در آنجا باشند خواهد خواند. القاعده تهدید کرده است که سر نانسی عجرم را خواهد برید!

کد N358273

وبگردی