آفتاب

۴ زندانی منكر قتل مرد جنایتكار شدند

۴ زندانی منكر قتل مرد جنایتكار شدند

عاملان قتل مرد جنایتكاری كه پس از تأیید حكم ۴ بار اعدامش در فهرست اعدامی ها قرار گرفته بود، در جلسه بازجویی منكر اتهام خود شدند.

کد N284884

وبگردی