آفتاب

اعدام ۲۱ قاچاقچی و شرور

اعدام ۲۱ قاچاقچی و شرور

۱۷ قاچاقچی مواد مخدر سحرگاه دیروز دراستان خراسان رضوی به دار مجازات آویخته شدند.

کد N275639

وبگردی