آفتاب

لحظه شماری برای اعدام قاتل «لیلا»

لحظه شماری برای اعدام قاتل «لیلا»

حکم مرگ مردی که زنش را باچوب کشت و جنازه را آتش زد امروز به دایره اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۷ پایتخت فرستاده و لحظه شماری برای بسته شدن پرونده زندگی او آغاز شد.

کد N297452

وبگردی