آفتاب

بقایای تمدن ساسانی در محلات

بقایای تمدن ساسانی در محلات

یكی از مهم ترین آثار به جا مانده از دوران باستان در سرزمین كهن ایران، در نیمور محلات استان مركزی واقع شده است.

کد N294414

وبگردی