آفتاب

دستگیری جاعلان سابقه دار و اعضای شبكه سرقت

دستگیری جاعلان سابقه دار و اعضای شبكه سرقت

جاعل سابقه دار حرفه ای كه در یك سال ۱۰۰ میلیون تومان تراول و چك های مسافرتی بانك های مختلف را چاپ كرده بود، قبل از توزیع تراول چك های قلابی دستگیر شد.

کد N268482

وبگردی