آفتاب

عامل جنایت باغ گردو به اعدام محكوم شد

مردی كه در جنایتی شوم پسر جوانی را در كوههای شهرك گردو به قتل رسانده بود، به قصاص محكوم شد.

کد N267095

وبگردی