آفتاب

پدران عامل‌٧٠ درصد كودك‌آزاری‌ها بوده‌اند

پدران عامل‌٧٠ درصد كودك‌آزاری‌ها بوده‌اند

در فروردین و اردیبهشت سال جاری ۲۳ مورد كودك‌آزاری به واحد مددكاری صدای یارا ارجاع شد.

کد N264252

وبگردی