آفتاب

بازار گوشی، گوش به فرمان قاچاق

بازار گوشی، گوش به فرمان قاچاق

حذف رجیستر راه مناسبی برای کاهش قیمت ها در بازار موبایل نبود. قبل از حذف فیلتر مخابراتی قیمت انواع گوشی های رجیستر شده بازار نسبت به رجیستر نشده حدود ۵۰ درصد گران تر بود که با حذف آن قیمت موبایل در بازار بین ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان ارزان شد.

کد N263338

وبگردی