آفتاب

رهبر تروریست های پژاک: آمریکا کمک کند ، کل ایران را به هم می ریزیم‏

رهبر تروریست های پژاک: آمریکا کمک کند ، کل ایران را به هم می ریزیم‏

یك گروه تروریستی ایرانی با هدف دریافت كمك از دولت آمریكا، رهبر ‏ارشد خود را به واشنگتن اعزام كرده است.‏

کد N262562

وبگردی