آفتاب

رئیس جمهور شوم به پاكستان حمله می‌كنم

رئیس جمهور شوم به پاكستان حمله می‌كنم

یكی از نامزدهای دموكرات انتخابات ریاست جمهوری آمریكا هشدار داد در صورتی كه پیروز شود دستور حملاتی علیه القاعده در پاكستان را خواهد داد.

کد N261921

وبگردی