به مناسبت سالروز شهادت امام محمد تقی الجواد (ع) تأثیر شکر نعمت درعالم هستی

یکی از اسمای حسنای الهی جواد است که به معنای بخشنده بهترین ها و کامل ترین هاست. امام جواد(ع) در میان امامان به این لقب ستوده و متصف شده و هر کسب برای دست یابی به نعمتی بی انقطاع، به ریسمان عصمت و مقام ولایت عظمای وی چنگ می زند.