پاسخ استاد در رابطه با حجاب و پوشش به جناب آقای قابل

شبهاتی در سایتها و وبلاگ های مختلف مطرح شده است كه مخاطبان محترم پاسخ آنها را از استاد درخواست نموده اند ایشان پس از ملاحظه كامل پاسخ ها را ارائه فرمودند.