محمد علی موحد

محمدعلی موحد، مورخ، محقق، مترجم و مصحح. متولد ۱۳۰۸، تبریز دكترای حقوق خصوصی، دانشگاه تهران بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس در دانشگاههای مختلف ایران برنده جایزه كتاب سال ۱۳۶۹ به خاطر تصحیح و تنقیح مقالات شمس تبریزی .